Categories
มุมแบ่งปัน

กิจกรรม Basic Keynote

ภาพปกกิจกรรม Basic Keynote

https://youtu.be/DNWpNy0STv4

ลิงก์สำหรับรับชมย้อนหลังครับ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Keynote ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคเบื้องต้น ที่จะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ความสนุก ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ครับ รับประกันความแน่น